Your supplier of complete backup power solutions

Roterande UPS

Roterande UPS

Elektromatik Power Generation AB  kan tillsammans med Active Power erbjuda roterande UPS-system som är beprövade och ger en driftsäker lösning. På referenslistan av levererade UPS:er från Active Power finns bl.a. telekomoperatörer, offentliga verksamheter, banker och eldistributörer. Anläggningar med batteri-UPS har ca 95-96% verkningsgrad. Active Powers roterande UPS:er har en verkningsgrad på 98%, något som ger lägre energiförbrukning och mindre behov av kylning. Konventionella UPS:er bör dessutom placeras i skyddad miljö i ca +22 grader medan roterande UPS:er har ett temperaturspann från 0 grader till +40 grader. Med Active Powers roterande UPS:er erbjuder vi en mer miljövänlig teknologi.

Roterande UPS:er fungerar genom rörelseenergi. Ett svänghjul med hög massa roterar snabbt i ett vakuumutrymme och alstrar energi då nätet försvinner. Vid ett nätbortfall matar de roterande UPS:erna anläggningen fram till dieselaggregaten startat och tagit över driften. Eventuella spännings- och frekvensförändringar som finns på nätet filtreras bort och skapar fin, stabil kraft in till lasten.

Back to Top