Karriär Elektromatik

Bertel O. Steen Power Solutions AS förvärvar Elektromatik

Bertel O. Steen Power Solutions AS (BOS Power) stärker organisationen och utvecklar sitt spektra av samhällsviktiga kraftlösningar för industri och infrastruktur vid uppköpet av det svenska företaget Elektromatik Power Generation AB. Genom uppköpet fortsätter BOS Power sin satsning på kraftförsörjningssystem och stärker positionen inom det området. 

Det norska företaget Bertel O. Steen Power Solutions har varit distributör av produkter och lösningar från MTU sedan 1969 och fick från 2020 utvidgat distributörsansvar till att omfatta hela Norden. Uppköpet av Elektromatik är ett strategiskt viktigt grepp i uppbyggandet av den nordiska verksamheten. Elektromatik kommer efter uppköpet att ingå i den nordiska organisationen inom Bertel O. Steen Power Solutions. Företaget bildades 1972 och är en stark svensk aktör på marknaden för reservkraftlösningar. Under 2019 hade företaget en omsättning på cirka 66 miljoner svenska kronor och 22 anställda.

Uppköpet kommer att säkra den position BOS Power har som nordisk systemintegratör inom leverans av kraftlösningar till exempelvis sjukhus, flygplatser, datacentra, vattenbruk och industri. Elektromatik kommer att tillföra BOS Power erfarenhet och specialkompetens vid leverans av industriella kraftlösningar och reservkraftsystem till de segmenten. Företaget kan i och med detta erbjuda kundanpassade produkter och lösningar inom hela användningsområdet.

Det förväntas att utvecklingen av innovativa hybrid-energisystem som självförsörjande anläggningar (”microgrid”) med förnybara energikällor som vind- och solenergi, diesel- eller gasgeneratorer och batteriteknik kommer att spela en viktig roll för kunderna i framtiden. Resultatet är ett ännu konkurrenskraftigare utbud baserat på befintliga lösningar och erfarenhet från Elektromatik kombinerat med ledande produkt- och lösningsportföljer från MTU samt den geografiska närvaron av Bertel O. Steen Power Solutions i hela Norden.

– Vår nordiska satsning på leveranser av kompletta och kundanpassade kraftlösningar kräver en utveckling av vår organisation, säger Ove Johan Solem, administrativ chef på BOS Power och förtydligar:

– Elektromatik har en omfattande kompetens inom reservkraftområdet och erbjuder både standardiserade och kundanpassade lösningar. Den erfarna personalen på Elektromatik och deras urval av produkter och lösningar kommer därmed att komplettera BOS Power på ett mycket bra sätt.

Ytterligare kommer den stora serviceorganisation BOS Power i Norden, bestående av flerfackliga servicetekniker kombinerat med kundanpassade serviceprogram, ytterligare öka värdet för befintliga och nya kunder.

– Det är en glädje att önska Elektromatik välkommen till BOS Power-gruppen, säger Carsten Højerup, BOS Powers chef för PowerGen och förtydligar:

– BOS Power kommer att bygga vidare på den starka position som Elektromatik har i Sverige och de kvaliteter och styrkor som företaget har arbetat upp.  Baserat på detta planerar vi för ytterligare tillväxt i Sverige och resten av Norden. 

Eknäs Gård, ägare av Elektromatik, ser BOS Power som en perfekt partner för Elektromatik för ytterligare tillväxt och utveckling. Parterna kommer att ha ett nära samarbete inom vidareutveckling av reservkraftmarknaden i Norden.

– Styrkan och närvaron som BOS Power har i hela regionen kommer att ge Elektromatik mycket större möjligheter att utveckla företaget och inte minst en utvidgad geografisk marknad säger Örjan Gustafsson, administrativ chef för Eknäs Gård och betonar:

– Vi är glada för att den kompetenta personalen från Elektromatik kommer att vara basen för den vidareutvecklade satsningen som BOS Power gör på den nordiska marknaden.

BOS Power i Norden

Förutom uppköpet av Elektromatik, köpte Bertel O. Steen Power Solutions under 2019 och 2020 Holm Technoscan i Danmark, Swedmotors MTU-aktivitet i Sverige och etablerade ett lokalt företag i Finland.  Uppköpen samt etableringen av ett nytt företag är en viktig del av den strategiska planen hos Bertel O. Steen Power Solutions för tillväxt och effektivisering av verksamheten. I och med den nordiska organisationen kommer företaget ha kapacitet att ytterligare stärka konkurrenskraften hos MTU i regionen, säger Ove Johan Solem, administrativ chef på Bertel O. Steen Power Solutions. 

Kontakt:
Ove Johan Solem, administrativ chef på BOS Power
Mobil: +47 47 65 20 66

Örjan Gustafsson, administrativ chef på Eknäs Gård
Mobil: 070 564 63 90

Om BOS Power

Bertel O. Steen Power Solutions (BOS Power) är nordisk distributör för Rolls-Royce Power Systems med det kända varumärket MTU. Företagets huvudaktiviteter är leverans av dieselmotorer, transportsystem och aggregat samt egenutvecklade hybrida och elektriska transportlösningar till den maritima sektorn.  Företaget levererar också integrerade reservkraftsystem för industri och landbaserad verksamhet. BOS Power erbjuder service till alla tillämpningar med ett stort antal servicetekniker och kundanpassade serviceprogram. Företaget har egen teknisk avdelning för utveckling av nya lösningar samt projektgenomförande. BOS Power är ett företag som helt ägs av Bertel O. Steen Kapital och förväntas ha en omsättning på cirka 450 miljoner norska kronor under 2020. Man har 107 anställda fördelade på platser i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Mer information finns på www.bospower.com

Om Elektromatik

Elektromatik Power Generation AB finns i Örnsköldsvik med försäljning, konstruktion, verkstad, test av delar och service. Företaget har egen verkstad som är utrustad för att framställa kompletta reservkraftlösningar samt testanläggningar för att testa aggregat. Designavdelningen har hög kompetens inom mekanisk och elektrisk produktdesign. Projektledarna arbetar tätt tillsammans med resten av organisationen för att leverera kundanpassade reservkraftlösningar. Företaget ägs helt av Eknäs Gård och hade 2019 en omsättning på cirka 66 miljoner svenska kronor och 22 anställda.