Container till nytt vattenverk

Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun och i maj 2018 fattade Mivas styrelse beslutet att gå vidare med en upphandling för att bygga ett nytt vattenverk och påbörja arbetet med att iordningställa den nya reservvattentäkten. Det nya vattenverket i Gerdal ska tillsammans med nya överföringsledningar säkra den långsiktiga tillgången på dricksvatten i centralorten och i Sidensjöområdet.

Elektromatik har fått uppdraget att leverera ett containermonterat reservkraftaggregat för att säkra elförsörjningen vid vattenverket, ett uppdrag som ska utföras under 2020.

 — Vi är oerhört glada över att få vara med i det här projektet tillsammans med Miva, ett projekt på hemmaplan är inte så vanligt för vår del. Det handlar om en specialanpassad lösning för att klara de ställda kraven och för att säkerställa miljöaspekterna vid en vattentäkt, säger Per Lundgren, operativ chef på Elektromatik.

För mer information om projektet hänvisar vi till Mivas hemsida miva.se.