Containeranläggningar

Det blir allt vanligare att kunder efterfrågar aggregat placerade i containerlösningar. Detta för att undvika att behöva bygga nya utrymmen samtidigt som det underlättar vid en eventuell flytt. I vårt produktutbud finns naturligtvis dessa lösningar.

Vi har konceptlösningar i standardutförande för enkel och billig tillverkning, både för 20 och 40 fot stora containrar. Använder du någon av våra konceptlösningar sparar du in kostnaden för tidskrävande konstruktion och får ett välbeprövat koncept med de lösningar som är nödvändiga för en fullgod funktion.

Naturligtvis är alla konceptcontainrar utrustade med självklarheter som fjäderöppnande in- och utluft, isolerat avgassystem och durkgolv med uppvikta kanter, detta för att undvika miljöpåverkan vid eventuellt läckage av diesel, motorolja eller glykol. Som option finns möjligheten att välja till sadeltak med hängrännor.

Skulle det visa sig att våra konceptlösningar inte uppfyller de krav som ställs på produkten, utseendemässigt eller funktionsmässigt, kan vi naturligtvis specialanpassa produkten till kundens behov. Sadeltak, panelbeklädnad, entrébroar, lastväxlarram eller anpassning mot specifika klimatzoner är inga problem.

Containeranläggningar
Containeranläggningar