Containeranläggningar

Containeranläggningar

Det blir allt vanligare att kunder efterfrågar aggregat placerade i containerlösningar. Detta för att undvika att behöva bygga nya utrymmen samtidigt som det underlättar vid en eventuell flytt. I vårt produktutbud finns naturligtvis dessa lösningar.

C_PL1284

Mobila Försörjningscontainrar

Under årens lopp har Elektromatik levererat ett flertal Försörjningscontainrar av olika slag och nu finns de som ett koncept från oss. Containrarna varierar i storlek, från 10 fot till 40 fot, men kan också vara specifikt byggda efter kundmått.

Energicontainer

Energicontainer

Vår Energicontainer är specifikt framtagen för energi- och kraftbolag som har ett behov av att kunna utföra service och underhåll på sin eller sina kunders utrustning. Energicontainern är byggd för aggregat upp till 500kVA och är utrustad med all nödvändig kringutrustning som behövs, t ex bränsletank, kraftkablage och ett fullt funktionsutrustat styrsystem.

Entreprenadcontainer2

Entreprenadcontainer

Framtagen för att tillgodose behovet hos entreprenörer i tuffa miljöer, t ex vägbyggen och stenkrossar, är vår Entreprenadcontainer det rätta valet. Containern innehåller ett reservkraftaggregat, en IBC-tank anpassad för transport och ett styrskåp för övervakning av motor och generator.