Critical Power Modules (CPM)

En komplett lösning med reservkraftaggregat och roterande UPS i samma container? Nej, det är ingen dröm utan verkligheten med de Critical Power Modules (CPM) som Active Power tillverkar och som Elektromatik Power Generation AB jobbat med under många år.

Från 200 till 1000kVA per container är standardlösningarna och de är perfekta för de trångbodda hyresgästerna som inte vill använda det utrymme man har inom byggnaden för avbrottsfri kraft. Med en CPM är det också enkelt att flytta med sig den avbrottsfria kraften om slutanvändaren bestämmer sig för att byta lokaler.

Eftersom allting finns i containern är installationen mycket enkel. Ställ upp containern på avsedd plats, koppla in den inkommande kraftmatningen till anläggningen via växlingsautomatiken i containern och dra ut och anslut de matande kablarna till byggnadens fördelningsställverk. En process som med lite förarbete inte kräver mer än några timmars arbete.

Critical Power Modules (CPM)