EcoDataCenter säkrar verksamheten för HPC, Colocation och Grossist med en nödlösning för kraft från Elektromatik, en del av BOS Power

Introduktion

EcoDataCenter, ett svenskt företag grundat av en grupp entreprenörer år 2014, har blivit en ledande leverantör av hållbara och säkra datacenterlösningar i Norden. Med fokus på energieffektivitet och hållbarhet kombinerar EcoDataCenter avancerad teknik med ett åtagande för miljöansvar. I sitt strävande efter excellens sökte EcoDataCenter en pålitlig partner att samarbeta med när det gällde deras kritiska infrastrukturbehov för datacenter.

Sökandet efter en idealisk partner

När EcoDataCenter började söka efter en leverantör av en nödlösning för kraft år 2016 letade de efter mer än bara en leverantör av produkter och tjänster. De sökte ett verkligt partnerskap som skulle utmana dem, inspirera förbättringar och ge det nödvändiga stödet för deras verksamhet. Viktiga egenskaper de sökte hos en partner inkluderade pålitlighet, lokal närvaro, systemintegrationsförmåga, högkvalitativa produkter och effektivitet. Den mest avgörande egenskapen var dock att hitta en partner som kunde säga ”ja” när det behövdes men också utmana dem med ett ”nej, men…” när det var lämpligt.

Utmaningen: Bygga en motståndskraftig datacenterinfrastruktur

EcoDataCenter förstod den kritiska betydelsen av ett robust supportsystem för sina datacenteroperationer. Pålitlighet, tillgänglighet och hållbarhet var avgörande. De behövde en partner som kunde erbjuda högkvalitativa produkter, teknisk kompetens och en omfattande ”one-stop-shop”-ansats för att möta deras behov.

Expansionsplanerna för deras datacenter i Falun, EcoDataCenter 1, skapade en möjlighet att hitta en partner som kunde erbjuda en nödlösning för kraft som inte bara uppfyllde deras omedelbara krav utan också erbjöd skalbarhet, flexibilitet och framtidssäkring.

Lösningens design och samarbete

EcoDataCenter samarbetade nära med Elektromatik (en del av BOS Power) och Rolls Royce Power Systems (RRPS) för att utforma en anpassad nödlösning för kraft som överensstämde med deras specifika behov och vision. Samarbetet involverade en omfattande utbyte av kunskap och kompetenser för att skapa en lösning som skulle säkerställa pålitlighet, effektivitet och hållbarhet.

En nyckelaspekt av lösningen var implementeringen av en distribuerad redundant topologi, utformad för att leverera pålitlig kraft till EcoDataCenters kunder. Elektromatik och RRPS tillhandahöll helhetsansvar, integrerad projektledning och högkvalitativa produkter för hela nödlösningen för kraft. Genom att fungera som en ”one-stop shop” strömlinjeformade partnerskapet implementeringsprocessen och säkerställde en sömlös integration av alla komponenter inom datacenterbyggnaden, vilket eliminerade behovet av externa containrar och rör.

Fördelar och förmåner

Samarbetet med Elektromatik och RRPS gav EcoDataCenter flera fördelar och förmåner. Ur en designsynpunkt anpassades lösningen till EcoDataCenters preferenser, med alla komponenter installerade inuti byggnaden och därigenom behölls en ren och estetiskt tilltalande anläggning.

Vad gäller tekniska krav utformades nödlösningen för kraft för att leverera den nödvändiga kraften inom en specificerad tidsram vid en eventuell nätavbrott. Detta uppfyllde EcoDataCenters krav på drifttid och säkerställde oavbruten verksamhet för deras kunder.

Lösningens skalbarhet och flexibilitet möjliggör framtida tillväxt och expansion, vilket kan anpassa sig till föränderliga behov och krav. Genom att anta en byggstenstilgång kan EcoDataCenter enkelt justera storlek och kapacitet för sin infrastruktur i takt med att deras verksamhet utvecklas, vilket optimerar effektivitet och kostnadseffektivitet.

Hållbarhet är den grundläggande fokusen för båda parter involverade i detta samarbete. Den implementerade lösningen har banat väg för möjligheten att använda framsteg inom hållbara metoder, som användning av fossilfri diesel som HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja).

Dessutom kan värmen som genereras av nödlösningen för kraft potentiellt utnyttjas och återanvändas, vilket bidrar till datacentrets övergripande energieffektivitet. Marknaden har utvecklats betydligt, och partnerskapet mellan Elektromatik, RRPS och EcoDataCenter öppnar möjligheter att utforska gröna lösningar och teknik under de kommande åren.

Samarbetspartnerskap

Samarbetets framgång mellan Elektromatik, RRPS och EcoDataCenter är resultatet av en projektbaserad och teknikfokuserad strategi. Den nära, pågående dialogen, delandet av planer och strategier samt ömsesidiga utmaningar möjliggör att partners kan uppnå mer tillsammans än vad de skulle kunna individuellt.

Elektromatiks åtagande att leverera enligt metoden ”time to market” (TTM) säkerställde inte bara leverans i tid utan garanterade också överenskommen kvalitet, vilket gav EcoDataCenter möjlighet att hantera sina resurser mer effektivt.

Genom att titta framåt och planera för framtida tillväxt säkerställer partnerskapet en tidig leverans av nödvändiga lösningar och förmågan att effektivt svara på oförutsedda risker.

Slutsats och vittnesmål

EcoDataCenters samarbete med Elektromatik och RRPS exemplifierar hur kund-leverantörsrelationen kan utvecklas till ett partnerskap där båda parter växer. Ju mer företagen arbetar tillsammans för att planera för framtiden, desto starkare kan EcoDataCenter bli, och desto bättre rustad kommer Elektromatik att vara för att leverera som en partner. Den kompletta nödlösningen för kraft som Elektromatik tillhandahöll, baserad på RRPS ledande teknologi, gav EcoDataCenter möjlighet att uppnå sina mål genom projekt som genomfördes i tid, inom omfattningen och levererade optimala lösningar.

Mikael Svanfeldt, CTO på EcoDataCenter, intygar värdet av partnerskapet: ”Detta är vad vi har upptäckt med det nuvarande samarbetet med Elektromatik och RRPS. Vi genomför månatliga tester och halvårsvisa ’black building’-tester. Vi är aldrig oroliga när vi slår på strömbrytaren. Det beror på människorna från Elektromatik och RRPS. De är pålitliga och kompetenta.”

Carsten Højerup, Director Powergen, BOS Power, delar Svanfeldts åsikt om partnerskapet: ”Genom att investera kompetens från vår sida och EcoDataCenter investerar från deras sida hamnar vi i en win-win-situation. Detta engagemang och delning av specialisering och erfarenhet skapar både framgångsrika projekt och effektiva lösningar.

Dennis Zumbach, Director Rolls Royce Power Systems, beskriver den avgörande roll som RRPS spelade: ”RRPS tillhandahåller backup-systemet för EcoDataCenters datacenteroperationer. Data tillgänglighet, 24/7 och varje sekund, är den centrala delen av ett datacenters affärsmodell och backup-systemet säkerställer att denna verksamhet kommer att fortsätta utan problem, oavsett vad som händer. Det är, så att säga, ”försäkringspolicyn” för affärsmodellen.”

”Backup-kraftsystemen är beprövad teknik med tusentals installerade enheter över hela världen. RRPS utmärker sig för sin marknadsledande tillförlitlighet och lägsta möjliga emissioner.”

En framtida leverans av en nödlösning för kraft med 24 mtu generatoruppsättningar på 2,85 MW DCP är planerad för 2024.

Leveranserna bestod av:

Första leveransen • Projektledning, installation, driftsättning • 6 mtu generatoruppsättningar: 4×1,65 MW DCP och 2×1,35 MW DCP • Kontrollsystem • Avgassystem • Kylsystem • Bränslesystem

Andra leveransen • Projektledning, installation, driftsättning • 8 mtu generatoruppsättningar: 8×2,26 MW DCP • Kontrollsystem • Avgassystem • Kylsystem • Bränslesystem