Electrolyzer

Vätgasproduktion med grön energi

 

Konstnadseffektiv produktion av grön vätgas genom elektrolys är central för minskningen av växthusgaser och att "avkarbonisera" energisystem. Grön vätgas är en miljövänlig och framtidsinriktad energiform för användning speciellt i mobila applikationer som lastbilar och båtar.

Grön vätgas kan produceras på sätt som inte slipper ut kol, och det är här som solkraftsparker och vindkraftverk kommer in genom att förse elektrolysers med el, genererad med noll CO2-utsläpp.

Den innovativa PEM-tekniken (Polymer Electrolyte Membrane) från Holler Elektrolyzer, som Rolls-Royce delvis förvärvade i 2022, möjliggör effektivare elektrolys än tidigare. Den nya tekniken kommer att användas i Rolls-Royce Power Systems framtida elektrolysers.

Läs mer om vätgaslösningar HÄR.

Bränsleceller - en ren, pålitlig och effektiv källa till högkvalitativ elkraft

 

Bränsleceller är en nyckelkomponent som omvandlar energin som lagras i vätgas till att generera elektrisk energi med hjälp av en elektrokemisk process.

Vätgas och syre kombineras för att generera elektricitet. Biprodukterna av denna process är vatten och värme, och därför frigörs inga växthusgaser. 

En biprodukt från den elektrokemiska processen är spillvärme som kan återvändas till antigen produktionsprocesser eller fjärrvärme, vilket öker effektiviteten i enheterne. 

Läs mer om bränsleceller HÄR.

Fuel cells