Bränsleceller - en ren, pålitlig och effektiv källa till högkvalitativ elkraft

 

Bränsleceller är en nyckelkomponent som omvandlar energin som lagras i vätgas till att generera elektrisk energi med hjälp av en elektrokemisk process.

Vätgas och syre kombineras för att generera elektricitet. Biprodukterna av denna process är vatten och värme, och därför frigörs inga växthusgaser. 

En biprodukt från den elektrokemiska processen är spillvärme som kan återvändas till antigen produktionsprocesser eller fjärrvärme, vilket öker effektiviteten i enheterne. 

Läs mer om bränsleceller HÄR.

Fuel cells