Elektromatik förnyar ISO-certifieringen

Elektromatik har under åren varit certifierade mot kvalitet och miljö, ISO 9001 och 14001, och nu är det klart att vi fortsätter vara detta även mot den uppdaterade 2015-versionen. Under juni månad förnyade Elektromatik certifikaten genom Qvalify.

– Det är en viktig del av vårt företag att vara certifierade för kvalitet och miljö. Inte bara för att vara just certifierade utan för att det ska genomsyra vårt dagliga arbete och se till så att vi som företag fortsätter göra ett bra jobb kvalitetsmässigt och fortsätta värna om vår miljö, säger Elektromatiks kvalitets- och miljöansvarige Per Lundgren.