Elektromatik och GT-Analys slås samman

Elektromatik Power Generation AB och GT-Analys AB har kommit överens om en sammanslagning av de två bolagen. Detta som ett led i att förstärka serviceorganisationen inom Elektromatik samtidigt som GT-Analys när en större marknad.

GT-Analys, som är beläget i Torshälla, är specialiserade på marin service och marina reservdelar och har under åren även jobbat mycket med service och reservdelar mot reservkraftmarknaden.

– Den här sammanslagningen syftar till att Elektromatik får en större och starkare representation i Stockholm, Mälardalen och södra Sverige. Det bidrar till att vi kan erbjuda marknaden ett bredare och starkare utbud av reservdelsförsäljning, service och underhållstjänster, säger Örjan Gustafsson.

Christer Branzell har mångårig erfarenhet inom branschen och GT-Analys är auktoriserat Volvo Penta Service Center.

– Genom sammanslagningen med Elektromatik ser jag stora fördelar med att vi blir bredare på marknaden, får större resurser och att vi kan erbjuda större tillgänglighet för våra kunder, säger Christer Branzell.

I samband med sammanslagningen blir det gemensamma företagsnamnet Elektromatik Power Generation AB.

Mer information kan erhållas från

Örjan Gustafsson
Tel +46 159 360 00
E-post orjan.gustafsson@mavab.se