Energicontainer
Energicontainer

Energicontainer

Vår Energicontainer är specifikt framtagen för energi- och kraftbolag som har ett behov av att kunna utföra service och underhåll på sin eller sina kunders utrustning. Energicontainern är byggd för aggregat upp till 500kVA och är utrustad med all nödvändig kringutrustning som behövs, t ex bränsletank, kraftkablage och ett fullt funktionsutrustat styrsystem.

Styrsystemet än anpassat för att klara alla nödvändiga driftfall som kan uppstå. Energicontainern kan fungera som ensamstående aggregat, som parallellarbetande aggregat, som rent backup-system eller för att kunna göra automatiska och fullt manuella och blinkfria lastövertaganden och nätåtergångar.

Energicontainern är utrustad med 20 meter kraftkablage på kabeltrummor med möjlighet till flera olika anslutningar för att kunna tillgodose alla kunders behov. Allt kraftkablage är individuellt avsäkrat för att eliminera risken att ett enstaka fel ska blockera aggregatet från drift.

Självklart uppfyller aggregaten som används i Energicontainern emissionskrav enligt Euro Steg 5.