Entreprenadcontainer

Framtagen för att tillgodose behovet hos entreprenörer i tuffa miljöer, t ex vägbyggen och stenkrossar, är vår Entreprenadcontainer det rätta valet. Containern innehåller ett reservkraftaggregat, en IBC-tank anpassad för transport och ett styrskåp för övervakning av motor och generator.

Containern är anpassad för att köras med öppna dörrar. Detta för att hålla kostnaderna nere, ingen ventilationsutrustning, ingen isolering utan bara det mest nödvändiga.

Motorerna är endera från Volvo eller från Caterpillar. Generatorerna kommer från Leroy Somer eller från Stamford.

Entreprenadcontainer2
Entreprenadcontainer