Styrsystem

Byte av styrsystem – En smart investering

Att utföra styrsystemsbyten på sin reservkraftanläggning är ett effektivt sätt att förlänga livslängden på utrustningen. Många stationära anläggningar där ute har motorer och generatorer med lågt antal drifttimmar där kontinuerlig service utförts, med andra ord fullt funktionsdugliga aggregat som inte behöver bytas ut.

Elektroniken i styrsystemen är dock ofta så pass gamla att det inte längre finns komponenter eller reservdelar, vilket gör styrsystemet till anläggningens svagaste punkt. I stället för att byta ut hela anläggningen är det i dessa lägen ekonomiskt mycket smart att utföra ett styrsystemsbyte, framför allt när det ekonomiska läget i världen är osäkert.

Ett styrsystemsbyte utförs under kontrollerade former där tiden utan Verkstadreservkraft minimeras och förläggs till tider då det påverkar driften minst. Vid anläggningar där ett strömavbrott kan leda till allvarliga händelser används normalt mobil reservkraft under tiden som styrsystemsbytet utförs.

Har ni frågor eller funderingar kring styrsystemsbyten, önskar en offert eller vill boka ett möte så kontakta oss så ska vi hjälpa er vidare i era diskussioner.