SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG DRIFT 24/7

Säkring av dina kraftgenererings- och energilagringssystem 24/7/365

Lämna inte din drifttid och tillförlitlighet åt slumpen

Vad vi erbjuder dig

FRÅN DESIGN TILL UNDERHÅLL, VI
TAR ANSVAR

Från det inledande skedet till hela livscykeln kan du lita på att vi tar ansvar för ditt nödkraftssystem.Dina tekniska krav och specifikationer utgör grunden för den lösning vi skapar åt dig.

Som systemintegratör är vårt mål att garantera en sömlös drift av ditt system, så att det konsekvent ger optimalt värde på lång sikt.

Ord från våra kunder

Elektromatik har varit vår leverantör av generatoraggregat i tio år. Kvalitetsprodukter, tillförlitlighet, en väl fungerande relation och bra service är skälen till vårt val av leverantör.

Anders Jonsson, PJ Jonsson and Söner

Varför välja Elektromatik?

Elektromatik är en oberoende leverantör av reservkraft, men fortfarande en del av Bertel O. Steen Power Solutions. Friheten hos ett oberoende företag med styrkan hos ett stort företag.