Krossaggregat

En av Elektromatiks specialitéer är elverk anpassade för stenkrossanläggningar. Specialanpassade aggregat med hög integreringsgrad. Under årens lopp har Elektromatik leverat många olika typer av lösningar, öppna eller inbyggda i specialanpassade överbyggnader.

Krossaggregaten kan även leveras i enkla containrar för lågt pris, men med bra skydd för den utmanande miljön om aggregaten ofta är placerade i.

Aggregaten har normalt sett dieselvärmare från Webasto, men kan ersättas med en dieselvärmare från Ebersprächer eller tas bort helt. 

För att skydda aggregatens insugsluft utrustas aggregaten med oljebadsrenare eller med högeffektiva Donaclone-filter. Båda lösningarna har cyklonrenare som första skydd.

Samtliga aggregat är utrustade med både manuella och elektriska batterifrånskiljare och har styrpanel från DeepSea. Panelen styr och övervakar motor och generator och styr och övervakar den generatorbrytare som är monterad i ett separat skåp. Styrskåpet är anpassat för att monteras på marknivå.

C_PL9987
C_PL1130