Mavab förvärvar Elektromatik

Elektromatik Power Generation AB i Örnsköldsvik får nya ägare när Eknäs Gård AB förvärvar Elektromatik från Pon Power.

Eknäs Gård AB är moderbolag till Mavab i Mariefred som tillverkar modulbyggnader i form av teknikbyggnader, datahallar, laboratorier och försvarsanläggningar samt utför byggentreprenader inom lager, industri och kontorsbyggnader samt utför smidesentreprenader.

Elektromatik och Mavab har ett långvarigt samarbete inom olika branscher så som försvar, telekom och övrig privat och offentlig sektor där det erfordras reservkraft och kraftförsörjning.

Med båda företagen under samma ägare ser man möjligheten att bli mer kompletta och att kunna erbjuda marknaden mer kompletta lösningar där beställaren kan vända sig till en aktör och få en totallösning levererad.

Mer information kan erhållas från

Örjan Gustafsson
Tel +46 159 360 00
E-post orjan.gustafsson@mavab.se

Trond Skaufel
Tel +47 913 35 760
E-post trond.skaufel@pon.com