Microgrids

Ekonomisk tillväxt och ökande population förändrar våra kunders krav på kraft. Myndigheter och industrier rör sig mot att använda förnybar energi  så som sol- och vindkraft. Samtidigt förändras många företag i spåren av den digitalisering som sker. Microgrids och hybridsystem möter de växande kraven på mer flexibla, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Oavsett om du hanterar infrastruktur eller offentliga verksamheter, eller driver ett större företag, så kan mtu och deras lösningar för microgrids erbjuda många olika applikationer och tjänster, var och en individuellt skapad för att möta dina specifika behov.

Genom att minska bränsleförbrukning och kostnaderna för elkraft, kan ni minska era totala kostnader samtidigt som ni försäkrar er om en stabil kraftförsörjning.