Standardprodukter

Som en del av Elektromatiks alla produkter har vi möjlighet att erbjuda kompletta standardprodukter av hög kvalitet. Sortimentet består av aggregat från 3kVA upp till 2250kVA och finns i många varianter.

Bland standardprodukterna hittar vi både bensin- och dieseldrivna reservkraftaggregat. Aggregaten finns som öppna lösningar likväl som överbyggda enheter. I sortimentet har vi även portabla mindre elverk och mobila belysningsmaster med tillhörande elverk.

Till de olika varianterna finns ett antal olika tillbehör som kan adderas, till exempel motorvärmare, större bränsletank, möjlighet till bränslepumpstation för externa tankar, vagnar för 30 respektive 80km/h med mera.

För mer information om våra standardprodukter och möjliga tillbehör så kontakta våra säljare.

Belysningsmast
IMG_8755_diesel_1500_30_60rpm_silenced
225_300kVA_open
EY_5MDE_C800x600_sito