Stationära Anläggningar

Stationära anläggningar kan vara allt från små singelaggregat upp till många, stora aggregat. Den ena anläggningen är inte den andra lik.

Därför är det viktigt att kunna anpassa sina lösningar till de förutsättningar som finns. Det kan handla om ljudkrav, utrymmesproblem, stora bränsletankar, avancerade styrsystem med mera.

Vår konstruktionsavdelning är van vid att lösa alla dessa problem, med mångårig erfarenhet och tekniskt avancerade lösningar. Tillsammans med en projektledare anpassar våra konstruktörer lösningarna för kundens bästa.

 

C_PL7916
C_PL7927
C_PL7934