Styrsystem och Styrsystemsuppdatering

Sveriges stabila elnät gör att mycket av den reservkraft som installerats genom åren har få drifttimmar, trots att aggregaten och kringutrustningen har många år på nacken. Motorerna och generatorerna har, om de har blivit väl omhändertagna, fortfarande många år kvar i drift medan styrsystemen kan kännas förlegade och att de saknar många av de funktioner och lösningar som finns i dagens moderna styrsystem.

Att köpa en komplett ny anläggning, när man redan har en fungerande lösning installerad, kan kännas som en onödig investering. Det blir därför allt vanligare att våra kunder efterfrågar styrsystemsuppdateringar, för att förlänga livstiden på reservkraftanläggningen.

Elektromatik tillhandahåller både standardlösningar och anläggningsanpassade styrsystem som alternativ för kunder som önskar byta ut styrsystemet på befintliga anläggningar. Vi jobbar med de flesta typer av styrpaneler som finns på marknaden och bara under de senaste åren har vi uppdaterat ett större antal befintliga anläggningar med nya styrsystem.

Styrsystem
Styrsystem
IMG_3195