Visste du att…

När reservkraften inte startar beror det i ca 80% av fallen på att batterisystemet inte fungerar som det ska? Det handlar om batterier som passerat bäst före-datumet, batterier som utsatts för yttre påverkan eller att de utsatts för långvarig felaktig laddning. När batterierna står på underhållsladdning kan de se ut att fungera utmärkt men när de verkligen behövs så klarar de inte belastningen.

Batterierna behöver testas, endera genom att utföra batteriprover eller startprover där man mäter hur lågt batterispänningen sjunker under belastning. Där och då kan man se om batterierna är tillräckligt bra för att utföra det jobb de ska göra.

Så vill ni minimera risken att reservkraften inte startar så är det första ni bör kontrollera statusen på reservkraftens startbatterier. Önskar ni hjälp kan ni alltid kontakta vår serviceavdelning på 0660-728 07.